wrapper

Τρίτη, 11/05/2021

  Γ. Πατούλης:«Με ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα συμβάλουμε στην αντιπλημμυρική θωράκιση και αναπτυξιακή προοπτική της Νέας Ιωνίας» Τα έργα που εκτελούνται στο Δήμο Νέας Ιωνίας με χρηματοδότηση της Περιφέρειας Αττικής...

ΔΤ Περιφέρειας Αττικής

Τρίτη, 11/05/2021

Γ. Πατούλης: «Συνεργαζόμαστε στενά με την Υπουργό Λ. Μενδώνη και συμβάλλουμε έμπρακτα στην ανάδειξη και συντήρηση εμβληματικών πολιτιστικών μνημείων που ενισχύουν το πολιτιστικό αποτύπωμα της Αττικής και αποτελούν τουρισ...

ΔΤ Περιφέρειας Αττικής

Τρίτη, 11/05/2021

Γ. Πατούλης: «Συνεργαζόμαστε στενά με την Υπουργό Λ. Μενδώνη και συμβάλλουμε έμπρακτα στην ανάδειξη και συντήρηση εμβληματικών πολιτιστικών μνημείων που ενισχύουν το πολιτιστικό αποτύπωμα της Αττικής και αποτελούν τουρισ...

ΔΤ Περιφέρειας Αττικής

Τρίτη, 11/05/2021

Η Διεύθυνση Αγροτικής και Κτηνιατρικής Πολιτικής της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας, Κτηνιατρικής και Αλιείας της Περιφέρειας Αττικής, ενημερώνει όλους τους ενδιαφερόμενους ότι εκδόθηκε η Πρόσκληση για τη Δράση ...

Υπομέτρο 4.1 - Στήριξη για Επενδύσεις σε Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις (Σχέδια Βελτίωσης)

Δευτέρα, 10/05/2021

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε η αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 28503/07-05-2021 (ΦΕΚ 1872/Β/08-05-2021) Κοινή Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊο...

Γενικές Ανακοινώσεις

Παρασκευή, 07/05/2021

Πρόσκληση παρακολούθησης παιδικών θεατρικών παραστάσεων μέσω διαδικτύου

Η Περιφέρεια Αττικής προσκαλεί τους μικρούς της φίλους να παρακολουθήσουν δύο εξαιρετικές παιδικές θεατρικές παραστάσεις μέσω διαδικτύου, την 8η και 9η Μαϊου στις 11 π.μ. Πρόκειται για ένα δώρο στα παιδιά των υπαλλήλων ...

Εκδηλώσεις Περιφέρειας

Παρασκευή, 07/05/2021

Προκηρύσσουμε γραπτές εξετάσεις της Α Περιόδου 2021, για την απόκτηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Επάρκειας για την οδική μεταφορά Εμπορευμάτων/Επιβατών, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ.1071/2009 του Ε...

Εξετάσεις Οδικών Μεταφορέων

Τρίτη, 27/04/2021

Η Διεύθυνση Λαϊκών Αγορών ενημερώνει για τις αλλαγές στις οδούς λειτουργίας λαϊκών αγορών το μήνα Μάιο 2021. Ακολουθεί το σχετικό έγγραφο της Υπηρεσίας...

Νέα / Ανακοινώσεις για τις Λαϊκές Αγορές

Δευτέρα, 26/04/2021

Ανακοινώνονται οι αριθμοί πρωτοκόλλου των αιτήσεων που καταλαμβάνουν κενή θέση φαρμακείου, επιμερισμένοι ανά Περιφερειακή Ενότητα. Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 29 του Ν. 4715/2020, στην περίπτ...

Κενές Θέσεις Φαρμακείων

Τρίτη, 27/04/2021

Απόφαση για λειτουργία παράλληλων λαϊκών αγορών της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν.4682/3-4-2020 η ισχύς του οποίου παρατάθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 18 του Ν. 4728/2020, για χρονικό διάστημα ενός μήν...

Νέα / Ανακοινώσεις για τις Λαϊκές Αγορές

Τρίτη, 27/04/2021

Αποφασίζουμε την παράταση της υπ΄ αριθ. 238241/26-3-2021 απόφασης λειτουργίας των κάτωθι λαϊκών αγορών της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν.4682/3-4-2020 η ισχύς του οποίου παρατάθηκε με το άρθρο 79 του Ν...

Νέα / Ανακοινώσεις για τις Λαϊκές Αγορές

Τετάρτη, 21/04/2021

Ολοκληρώθηκε από την επιτροπή η αξιολόγηση των έργων που συμμετείχαν στις 4 κατηγορίες του διαγωνισμού της Περιφέρειας Αττικής, με θέμα τα 200 χρόνια από την Επανάσταση. Τα πρώτα βραβεία έλαβαν: Καλύτερου ποιητικού έργ...

Γενικές Ανακοινώσεις

Δευτέρα, 19/04/2021

Ανάρτηση των Πινάκων Υποψηφιοτήτων (Γ) των Προσκλήσεων με ΑΔΑ: Ψ9ΖΟ7Λ7-Ε00 και ΑΔΑ: ΨΝ2Λ7Λ7-Υ5Η όπως εγκρίθηκαν με τις υπ’ Αρ. 795/06-04-2021 (ΑΔΑ: ΨΒΞΜ7Λ7-Π7Ψ) και 796/06-04-2021 (ΑΔΑ: ΨΑ3Μ7Λ7-ΛΞ7) αντίστοιχες Αποφάσεις...

Ανακοινώσεις Σχετικές με Διαγωνισμούς

Παρασκευή, 09/04/2021

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιοποιήθηκε, την Τρίτη 30-03-2021, η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πιστοποίηση και εγγραφή στο Μητρώο των Φορέων Παροχής Γεωργικών Συμβουλών (Φ.Π.Γ.Σ.). Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένω...

Ανακοινώσεις Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής

Πέμπτη, 01/04/2021

Φυτοϋγειονομικές απαιτήσεις της Αυστραλίας που αφορούν τον επιβλαβή οργανισμό Trogoderma granarium

Έπειτα από αλλεπάλληλες απορρίψεις φορτίων λόγω παρουσίας του εν λόγω οργανισμού, o Εθνικός Οργανισμός Προστασίας Φυτών (NPPO) της Αυστραλίας αποφάσισε την εφαρμογή επειγόντων μέτρων για τη διαχείριση του φυτοϋγειονομικο...

Ανακοινώσεις Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής

Βασικές Πληροφορίες

Με το Πρόγραμμα Καλλικράτης, καθιερώνονται οι Περιφέρειες, ως αυτοδιοικούμενα κατά τόπο νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, Β' βαθμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Οι Περιφέρειες σχεδιάζουν, προγραμματίζουν και υλοποιούν πολιτικές σε περιφερειακό επίπεδο στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, σύμφωνα με τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής της χώρας, λαμβάνοντας υπόψη και τις εθνικές και ευρωπαϊκές πολιτικές.

Η Περιφέρεια Αττικής περιλαμβάνει το Νομό Αττικής, έχει έδρα την Αθήνα και συνιστάται από τις παρακάτω Περιφερειακές Ενότητες:

  • Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικού Τομέα Αθηνών
  • Περιφερειακή Ενότητα Νότιου Τομέα Αθηνών
  • Περιφερειακή Ενότητα Βόρειου Τομέα Αθηνών
  • Περιφερειακή Ενότητα Δυτικού Τομέα Αθηνών
  • Περιφερειακή Ενότητα Πειραιώς
  • Περιφερειακή Ενότητα Νήσων
  • Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής
  • Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής

Η είσοδος του κοινού στις Υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής γίνεται κάθε εργάσιμη ημέρα από 9:00 έως 15:00 με εξαίρεση τα γραφεία πρωτοκόλλου στα οποία επιτρέπεται η είσοδος του κοινού από 7:30 έως 15:30.

Hide Main content block
A- A A+
Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στο patt.gov.gr. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.