wrapper

Τρίτη, 27/07/2021

Η συμβολή της Περιφέρειας Αττικής στην ενίσχυση της οδικής ασφάλειας στο επίκεντρο της συνάντησης του Περιφερειάρχη Γ. Πατούλη με τον Διοικητή της Τροχαίας Καλλιθέας Ε. Αρβάλη

Γ. Πατούλης: «Με καθημερινές παρεμβάσεις συμβάλλουμε στη βελτίωση του οδικού δικτύου και στη σωστή διαχείριση της κυκλοφορίας. Απόλυτη προτεραιότητά μας η προστασία της ανθρώπινης ζωής»    Ο στρατηγικός σχεδι...

ΔΤ Περιφέρειας Αττικής

Δευτέρα, 26/07/2021

Η Περιφέρεια Αττικής πραγματοποιεί εργασίες συντήρησης οδοστρώματος στη Λ. Δημοκρατίας στο δήμο Αγίων Αναργύρων - Καματερού

Γ. Πατούλης: «Βασική μας προτεραιότητα, η ασφάλεια των πολιτών. Τα έργα βελτίωσης οδοστρώματος συμβάλλουν στην αλλαγή της εικόνας του οδικού χάρτη της Αττικής μας» Στο πλαίσιο του έργου «Συντήρηση οδών περιφερειακώ...

ΔΤ Περιφέρειας Αττικής

Δευτέρα, 26/07/2021

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής, κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου του, Χρ. Θεοδωρόπουλου, πρόκειται να συνεδριάσει την Τετάρτη, 28-7-2021 και ώρα 15:30. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη, μέσω της υπηρεσία...

ΔΤ Περιφέρειας Αττικής

Τρίτη, 27/07/2021

Σας γνωρίζουμε ότι εκδόθηκε η με αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 46819/23-07-2021 (ΦΕΚ 3276/Β/24-07-2021) Κοινή Υπουργική Απόφαση, με θέμα: «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνο...

Γενικές Ανακοινώσεις

Τετάρτη, 21/07/2021

Ο Περιφερειάρχης Αττικής ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικά επτά (7) ατόμων ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών στο  Πρόγραμμα Καταπολέμησης του Δάκου της ελιάς έτους 2021 των Δ/νσεων Αγροτικής Οικονομ...

Θέσεις Εργασίας Περιφέρειας

Δευτέρα, 19/07/2021

Με το Ν. 4635/2019 (Α΄167), θεσμοθετήθηκε  ένα ολοκληρωμένο σύστημα για τον σχεδιασμό, τη διαχείριση, την παρακολούθηση και τον έλεγχο των παρεμβάσεων που χρηματοδοτούνται από τους εθνικούς πόρους του Προγράμματος Δ...

Διαβουλεύσεις

Δευτέρα, 26/07/2021

Σε συνέχεια του υπ΄ αριθ. 503247/18-6-2021 ανακοίνωσης της Υπηρεσίας σας γνωρίζουμε ότι με την 25/22-7-2021 Θέμα 6ο πράξη της , η Επιτροπή λαϊκών αγορών αποφάσισε την παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για την προ...

Νέα / Ανακοινώσεις για τις Λαϊκές Αγορές

Τετάρτη, 21/07/2021

Σας ενημερώνουμε ότι, οι αναφερόμενες λαϊκές αγορές στο σχετικό έγγραφο της Υπηρεσίας που ακολουθεί θα λειτουργούν το μήνα Αύγουστο 2021 στις οδούς που αναγράφονται στο έγγραφο.

Νέα / Ανακοινώσεις για τις Λαϊκές Αγορές

Παρασκευή, 23/07/2021

Εφαρμογή Προγράμματος «Καταπολέμησης κουνουπιών» μέσω ψεκασμών προνυμφοκτονίας στην Π.Ε. του Δυτικού Τομέα Αθηνών

Στο πλαίσιο της υλοποίησης του τριετούς Ολοκληρωμένου Προγράμματος Καταπολέμησης Κουνουπιών 2021-2023 από την Περιφέρεια Αττικής, με την επιστημονική υποστήριξη του Μπενάκειου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου, συνεχίζονται οι...

Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη ΔΤ Αθηνών

Τρίτη, 06/07/2021

Στο πλαίσιο εφαρμογής των μέτρων καταπολέμησής της διασποράς του κορωνοϊού COVID 19 και για την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς Δεληγιάννη, ημέρα Πέμπτη, του Δήμου Πειραιά η Επιτροπή Λαϊκών Αγορών με την υπ’ αρίθ. &nb...

Νέα / Ανακοινώσεις για τις Λαϊκές Αγορές

Δευτέρα, 24/05/2021

Δημόσια διαβούλευση για τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Περιφερειακού Σχεδίου Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ) Αττικής

Κάθε Περιφέρεια της Ελληνικής Επικράτειας έχει την υποχρέωση να εκπονήσει Περιφερειακό Σχέδιο για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ), σύμφωνα με το Ν.4414/2016 (ΦΕΚ 149/τ.Α/09-08-2016). Το «Περιφερειακό Σχέδιο...

Διαβουλεύσεις

Τρίτη, 22/06/2021

Σας ενημερώνουμε ότι η Περιφέρεια Αττικής θα συμμετάσχει στην Εξαγωγική-Διαδικτυακή Δράση Τροφίμων και Ποτών «The Greek Nordic-Baltic Trade», που θα πραγματοποιηθεί από 15 Οκτωβρίου έως 15 Νοεμβρίου 2021, με επιχειρήσεις...

Εμπορικές Εκθέσεις

Παρασκευή, 18/06/2021

Αποτελέσματα γραπτών εξετάσεων για την χορήγηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Επάρκειας (ΠΕΕ) Οδικού Μεταφορέα Εμπορευματικών  Μεταφορών της Α’ Περιόδου 2021 που πραγματοποιήθηκαν στις 9,10 & 11 Ιουνίου 2021 από...

Εξετάσεις Οδικών Μεταφορέων

Πέμπτη, 17/06/2021

Ενημέρωση περί έκδοσης του Νόμου υπ'αριθμ.4807 ΦΕΚ 96 Τεύχος α' /11-6-2021  όπου στο  άρθρο 41 αυτού αναφέρεται η  παράταση θητείας οργάνων διοίκησης σωματείων, συλλόγων γονέων μαθητών πρωτοβάθμιας και δευ...

Γενικές Ανακοινώσεις

Τρίτη, 01/06/2021

Στον παρόντα σύνδεσμο δημοσιεύεται σχέδιο από το ηλεκτρονικό αρχείο κατασκευασμένου δικτύου ομβρίων της ΕΥΔΑΠ που διαθέτει η Δ/νση Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας Περιφέρειας Αττικής (Δ.Ε.Α.Π.Π.Α). Σας ενημερώνουμε όμω...

2.10 ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ - Χρήσιμες Πληροφορίες

Βασικές Πληροφορίες

Με το Πρόγραμμα Καλλικράτης, καθιερώνονται οι Περιφέρειες, ως αυτοδιοικούμενα κατά τόπο νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, Β' βαθμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Οι Περιφέρειες σχεδιάζουν, προγραμματίζουν και υλοποιούν πολιτικές σε περιφερειακό επίπεδο στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, σύμφωνα με τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής της χώρας, λαμβάνοντας υπόψη και τις εθνικές και ευρωπαϊκές πολιτικές.

Η Περιφέρεια Αττικής περιλαμβάνει το Νομό Αττικής, έχει έδρα την Αθήνα και συνιστάται από τις παρακάτω Περιφερειακές Ενότητες:

  • Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικού Τομέα Αθηνών
  • Περιφερειακή Ενότητα Νότιου Τομέα Αθηνών
  • Περιφερειακή Ενότητα Βόρειου Τομέα Αθηνών
  • Περιφερειακή Ενότητα Δυτικού Τομέα Αθηνών
  • Περιφερειακή Ενότητα Πειραιώς
  • Περιφερειακή Ενότητα Νήσων
  • Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής
  • Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής

Η είσοδος του κοινού στις Υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής γίνεται κάθε εργάσιμη ημέρα από 9:00 έως 15:00 με εξαίρεση τα γραφεία πρωτοκόλλου στα οποία επιτρέπεται η είσοδος του κοινού από 7:30 έως 15:30.

Hide Main content block
A- A A+
Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στο patt.gov.gr. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.