wrapper

Η Διεύθυνση Αγροτικής και Κτηνιατρικής Πολιτικής της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας, Κτηνιατρικής και Αλιείας της Περιφέρειας Αττικής, ενημερώνει όλους τους ενδιαφερόμενους ότι εκδόθηκε η Πρόσκληση για τη Δράση 4.1.2 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014-2020.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020
Mέτρο 4: «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού»
Υπομέτρο 4.1: «Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις»
Δράση 4.1.2 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος»

 

Η Δημόσια Δαπάνη της παρούσας πρόσκλησης συγχρηματοδοτείται από το ΕΓΤΑΑ και ανέρχεται για την Περιφέρεια Αττικής σε 1.090.085 € και συγκεκριμένα 817.564 € για Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα και 272.521 € για Συλλογικά Σχήματα.

Η Ένταση ενίσχυσης για την Περιφέρεια Αττικής ανέρχεται ως εξής:

Για τις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) Αρδευτικά συστήματα και Ολοκληρωμένες λύσεις άρδευσης [υποπεριπτώσεις 1.1.1 και 1.1.4 του άρθρου 9 της 4950/25-09-2020 ΥΑ (ΦΕΚ 4377 Β΄)], εφόσον,

1. η κατάσταση του υδατικού συστήματος που επηρεάζεται από την επένδυση, όσον αφορά στην ποσότητα είναι καλή και η δυνητική εξοικονόμηση κατανάλωσης ύδατος είναι >20%, ή

2. η κατάσταση του υδατικού συστήματος που επηρεάζεται από την επένδυση, όσον αφορά στην ποσότητα είναι λιγότερο από καλή και η δυνητική εξοικονόμηση κατανάλωσης ύδατος είναι >25%

β) Δεξαμενές για την αποθήκευση όμβριων [υποπεριπτώσεις 1.1.2 και 2.1.3 του άρθρου 9 της 4950/25-09-2020 ΥΑ (ΦΕΚ 4377 Β΄)]

γ) Μηχανολογικός και λοιπός εξοπλισμός που αποσκοπεί στην επαναχρησιμοποίηση των υδάτων για άρδευση [υποπερίπτωση 1.1.3 του άρθρου 9 της 4950/25-09-2020 ΥΑ (ΦΕΚ 4377 Β΄)]

 

 

ΜΙΚΡΑ ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ

(ΚΥΘΗΡΑ, ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ)

ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ο δικαιούχος κατά τη στιγμή υποβολής της αίτησης

α) δεν έχει υπερβεί το 41ο έτος της ηλικίας, διαθέτει επαρκή επαγγελματικά προσόντα1 και ικανότητες και εγκαθίσταται για πρώτη φορά σε γεωργική εκμετάλλευση ως υπεύθυνος της εκμετάλλευσης αυτής ή

β) έχει ενταχθεί ως δικαιούχος μέτρων Νέων Γεωργών (ΠΑΑ) την τελευταία πενταετία.

80%

50%

Δικαιούχοι σε ορεινές περιοχές

75%

50%

Δικαιούχοι σε περιοχές που αντιμετωπίζουν φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα

75%

40%

Λοιποί δικαιούχοι σε κανονικές περιοχές

75%

40%

Συλλογικές επενδύσεις στο σύνολο των περιοχών

85%

60%

1Κατοχή Πτυχίου – Τίτλου σπουδών Γεωτεχνικής Κατεύθυνσης επιπέδου ≥3

 

Για τις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) Αρδευτικά συστήματα και Ολοκληρωμένες λύσεις άρδευσης [υποπεριπτώσεις 1.1.1 και 1.1.4 του άρθρου 9 της 4950/25-09-2020 ΥΑ (ΦΕΚ 4377 Β΄)], εφόσον:

1. η κατάσταση του υδατικού συστήματος που επηρεάζεται από την επένδυση, όσον αφορά στην ποσότητα είναι καλή και η δυνητική εξοικονόμηση κατανάλωσης ύδατος είναι ≤20% ή

2. η κατάσταση του υδατικού συστήματος που επηρεάζεται από την επένδυση, όσον αφορά στην ποσότητα είναι λιγότερο από καλή και η δυνητική εξοικονόμηση κατανάλωσης ύδατος είναι <25%

β) Γεωτρήσεις και πηγάδια-φρέατα και εξοπλισμός για τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της άρδευσης [υποπεριπτώσεις 2.1.1, 2.1.2 και 2.1.4 του άρθρου 9 της 4950/25-09-2020 ΥΑ (ΦΕΚ 4377 Β΄)]

 

 

 

ΜΙΚΡΑ ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ

(ΚΥΘΗΡΑ, ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ)

ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ο δικαιούχος κατά τη στιγμή υποβολής της αίτησης

α) δεν έχει υπερβεί το 41ο έτος της ηλικίας, διαθέτει επαρκή επαγγελματικά προσόντα1 και ικανότητες και εγκαθίσταται για πρώτη φορά σε γεωργική εκμετάλλευση ως υπεύθυνος της εκμετάλλευσης αυτής ή

β) έχει ενταχθεί ως δικαιούχος μέτρων Νέων Γεωργών (ΠΑΑ) την τελευταία πενταετία.

75%

45%

Δικαιούχοι σε ορεινές περιοχές

70%

45%

Δικαιούχοι σε περιοχές που αντιμετωπίζουν φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα

70%

35%

Λοιποί δικαιούχοι σε κανονικές περιοχές

70%

35%

Συλλογικές επενδύσεις στο σύνολο των περιοχών

80%

55%

1Κατοχή Πτυχίου – Τίτλου σπουδών Γεωτεχνικής Κατεύθυνσης επιπέδου ≥3

 

 

Επιλέξιμες επενδύσεις:

1. Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούριου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού με στόχο την εξοικονόμηση ύδατος.

  • 3.1.1. Αρδευτικά συστήματα α) στάγδην άρδευσης και β) μικροκαταιονισμού (σταθεροί μικροεκτοξευτές τοπικής άρδευσης). Στην υποκατηγορία αυτή δύνανται να περιλαμβάνονται και μηχανισμοί συλλογής του εξοπλισμού, καθώς και αγωγοί μεταφοράς νερού από το σημείο υδροληψίας στο αγροτεμάχιο.

  • Δεξαμενές όγκου έως 500 κ.μ. (όπως πλαστικές, μεταλλικές κ.λπ.) που δεν απαιτούν εκσκαφές ή επιχώσεις φυσικού εδάφους, για την εξυπηρέτηση των αρδευτικών συστημάτων της εκμετάλλευσης, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται από τα όμβρια ύδατα που κυρίως προέρχονται από την απορροή εγκαταστάσεων της εκμετάλλευσης ή/και με μεταφορά νερού από αδειοδοτημένα σημεία υδροληψίας.

  • Μηχανολογικός εξοπλισμός (όπως π.χ. αγωγοί μεταφοράς) που αποσκοπεί στην επαναχρησιμοποίηση των υδάτων για άρδευση (π.χ. από βιολογικό καθαρισμό).

  • Ολοκληρωμένες λύσεις άρδευσης, όπως διευκρινίζεται στην υποπαράγραφο 1.2.12 του άρθρου 9 της 4950/25-09-2020 ΥΑ (ΦΕΚ 4377 Β΄).

2. Επενδύσεις στις έγγειες βελτιώσεις.

  • Γεωτρήσεις και πηγάδια-φρέατα αποκλειστικά αρδευτικής χρήσης, συμπεριλαμβανομένου του εξοπλισμού τους (π.χ. σωληνώσεις, αντλία, γεννήτρια, ηλεκτρολογικός πίνακας) και της απαραίτητης κτιριακής υποδομής (π.χ. μικρό αντλιοστάσιο).

  • Επιμέρους εξοπλισμός για τον εκσυγχρονισμό υφιστάμενων γεωτρήσεων/πηγαδιών (ενδεικτικά: αλλαγή αντλίας, γεννήτριας, ηλεκτρολογικού πίνακα).

  • Δεξαμενές (χωμάτινες, μεταλλικές, κ.λπ.) που απαιτούν εκσκαφές ή επιχώσεις φυσικού εδάφους και χρησιμεύουν για την αποθήκευση νερού βροχής (όμβρια) για την εξυπηρέτηση των αρδευτικών συστημάτων της εκμετάλλευσης.

  • Εξοπλισμός για τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της άρδευσης όπως φωτοβολταϊκό σύστημα (αυτόνομο ή διασυνδεδεμένο) ή φορητή αυτόνομη διάταξη επαναφορτιζόμενων μπαταριών ιόντων λιθίου.

3. Γενικές Δαπάνες όπου περιλαμβάνεται κάθε δαπάνη λήψης υπηρεσιών που συνδέονται άμεσα με την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου. Ενδεικτικά, στις γενικές δαπάνες περιλαμβάνονται οι αμοιβές για τη σύνταξη και την υποβολή αίτησης στήριξης και αιτήσεων πληρωμής, οι αμοιβές για την εκπόνηση των αναγκαίων μελετών και την έκδοση των απαραίτητων αδειοδοτήσεων για την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου. Στις γενικές δαπάνες περιλαμβάνονται επίσης η δαπάνη τοποθέτησης της προβλεπόμενης επεξηγηματικής πινακίδας και η δαπάνη τοποθέτησης υδρόμετρου.

Περίοδος και διαδικασία υποβολής αιτήσεων στήριξης


Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να ενταχθούν στη Δράση 4.1.2 πρέπει να υποβάλλουν μία αίτηση στήριξης σε μία μόνο από τις 13 Περιφέρειες της χώρας. Η αίτηση στήριξης υποβάλλεται κατά το διάστημααπό 11/5/2021 έως 15/7/2021 ώρα 13:00 ενώ αιτήματα από-οριστικοποίησης γίνονται δεκτά έως τις 13/07/2021 και ώρα 13:00.

Πιο συγκεκριμένα υποβάλλουν ηλεκτρονικά (οριστικοποιούν) την αίτηση τους, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) που λειτουργεί στον ιστότοπο http://www.ependyseis.gr όπως αυτή δημιουργείται από το εν λόγω σύστημα, συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Η υποβολή της αίτησης πραγματοποιείται, αποκλειστικά, εντός των παραπάνω προθεσμιών.

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το τμ. Προγραμματισμού και Εφαρμογών της Δ/νσης Αγροτικης και Κτηνιατρικής Πολιτικής της περιφέρειας Αττικής.

Καλογερόπουλος Ανδρέας (2132065768, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.)

Καλλιώρα Παγώνα (2132065880, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.)

Μπινιάρη Μαρία (2135065768, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.)

 

Ακολουθεί το κείμενο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, το κείμενο της Περίληψης της Πρόσκλησης και η σχετική Υπουργική Απόφαση για τον Καθορισμό του Πλαισίου Εφαρμογής με την 1η Τροποποίησή του.

 

Attachments:
ΑρχείοΜέγεθος αρχείουΤελευταία Επεξεργασία
Download this file (Περίληψη Πρόσκλησης (ΑΔΑ ΩΚ214653ΠΓ-ΗΔΦ).pdf)Περίληψη Πρόσκλησης (ΑΔΑ ΩΚ214653ΠΓ-ΗΔΦ).pdf584 kB2021-05-28 16:04
Download this file (2η τροπ ΥΑ 6320 (ΦΕΚ).pdf)2η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΥΑ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ159 kB2021-06-02 10:10
Download this file (2h_tropopoihsh_prosklisis.pdf)2η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ505 kB2021-09-21 09:38
Download this file (Prosklisi_4.1.2.pdf)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ1517 kB2021-05-11 15:13
Download this file (ΥΑ 4950-2020 (ΦΕΚ 4377Β-2020)-ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 62ΚΕ4653ΠΓ-Π84.pdf)ΥΑ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ1094 kB2021-05-11 15:14
Download this file (1η τροπ ΥΑ 6320 ΑΔΑ  ΩΔΩΝ4653ΠΓ-ΠΙΣ.pdf)1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΥΑ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ544 kB2021-05-11 15:15
A- A A+
Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στο patt.gov.gr. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.