wrapper

Η Περιφέρεια Αττικής καλεί τους οικονομικούς φορείς, που επιθυμούν και δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της σχετικής Πρόσκλησης, να υποβάλουν έγγραφη σφραγισμένη οικονομική προσφορά για την προμήθεια πενήντα (50) web καμερών υπολογιστών, προκειμένου να διευκολυνθεί η εξ αποστάσεως παροχής εργασία και να είναι  δυνατή η οργάνωση και η συμμετοχή των στελεχών των Π.Ε. Πειραιώς και Νήσων της Περιφέρειας Αττικής σε διαδικτυακές συνεδριάσεις/τηλεδιασκέψεις μέσω υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης, όπως περιγράφονται οι τεχνικές προδιαγραφές  στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ WEB  ΚΑΜΕΡΩΝ  ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ της Πρόσκλησης, συνολικού προϋπολογισμού 6.200,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης κατά το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016.

Κριτήριο ανάθεσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής σε ευρώ (€), χωρίς ΦΠΑ, για την προμήθεια των πενήντα (50) webκαμερών υπολογιστών, υπό την προϋπόθεση ότι αυτή δεν ξεπερνά την ανώτατη προϋπολογιζόμενη δαπάνη και καλύπτονται οι όροι και οι τεχνικές προδιαγραφές της Πρόσκλησης.

Προσφορά, που δε θα πληροί τις προδιαγραφές των ανωτέρω καμερών , όπως αυτές περιγράφονται  στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ της Πρόσκλησης, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Προσφορά που δεν αφορά στο σύνολο των προς προμήθεια webκαμερών απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται ή να αποστέλλονται με οποιονδήποτε τρόπο στην Υπηρεσία μας (Διεύθυνση Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, Τμήμα Προμηθειών, Αιγάλεω 5 & Κάστορος , Τ. Κ. 18545, Πειραιάς, 5ος όροφος) και θα παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέλθουν στην παραπάνω Δ/νση μέχρι την  12-05-2020 ημέρα ΤΡΙΤΗ  και ώρα 14:00.

Προσφορές που υποβάλλονται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα δηλαδή  εκπρόθεσμα, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν ή να αξιολογηθούν αντιστοίχως.

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους επί εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επομένη της ημερομηνίας αποσφράγισής τους.

Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα γίνει στο Γραφείο όπου στεγάζεται το Τμήμα Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, επί των οδών Αιγάλεω 5 & Κάστορος στον Πειραιά (5ος όροφος), την 13-05-2020, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 11:00.

Ακολουθούν τα σχετικά αρχεία.

Attachments:
ΑρχείοΜέγεθος αρχείουΤελευταία Επεξεργασία
Download this file (200428_web_cam_prosklisi.pdf)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ319 kB2020-04-28 13:08
Download this file (200428_web_cam_texnikes.doc)ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ67 kB2020-04-28 13:08
Download this file (200428_web_cam_oikonomiki.doc)ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ60 kB2020-04-28 13:07
A- A A+
Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στο patt.gov.gr. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.