wrapper

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ  ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

 

ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

Γραμματεία Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής

 

Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 - 17

Ταχ. Κώδικας:  117 43, Αθήνα

Τηλ.: 213 20 63 534-536

Fax : 213 20 63 533

E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της με αρ. 172058/17-02-2016 ΚΥΑ  (ΦΕΚ 354/τ.Β/2016) ανακοινώνεται ότι:

Η Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Δυτικής Αττικής, διαβίβασε στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής το με αριθμ. πρωτ. 4694/Φ4.5/27-08-19 έγγραφο με θέμα ‘’Διαβίβαση στοιχείων για ενημέρωση του κοινού, που αφορούν τις εγκαταστάσεις αποθήκευσης και εμφιάλωσης υγραερίου της εταιρείας ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ Α.Ε.Ε.Υ. που λειτουργεί στο στο 16ο χλμ της Νέας Εθνικής Οδού Αθηνών Κορίνθου, στον Ασπρόπυργο Αττικής’’ σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ 172058/11-02-2016 (SEVESOIII) για τις Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις Ελευσίνας’’ που αφορούν στην εταιρεία με την επωνυμία ‘’ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ Α.Ε.Υ.Υ.’’ η οποία δραστηριοποιείται στην παραλαβή, εμφιάλωση και διακίνηση Υγραερίου. Τα προϊόντα που αποθηκεύονται στις εγκαταστάσεις είναι υγραέρια.

Το ανωτέρω προϊόν ταξινομείται σύμφωνα με την ΚΥΑ 172058ως Υγροποιημένα Αέρια εξαιρετικά Εύφλεκτα. Η υπόψη εγκατάσταση βρίσκεται στην περιοχή Ασπροπύργου Αττικής (16ο χλμ Ε.Ο.Αθηνών- Κορίνθου), οι γειτονικές εγκαταστάσεις που θα επηρεαστούν σε περίπτωση ατυχήματος και θα έχουν πολλαπλασιαστικό φαινόμενο θα είναι ‘’ΕΛΠΕ ΒΕΑ, POLYEACOA.E., Ελληνικά Καύσιμα ΑΕΕ’’

Η εγκατάσταση υπάγεται στις διατάξεις της ΚΥΑ 172058/2016 (SEVESO III) λόγω της αποθήκευσης Υγροποιημένων Αερίων (Υγραέρια) σε ποσότητα μεγαλύτερη από την οριακή. Σε περίπτωση ατυχήματος, η διαρροή του Υγραερίου εάν αναφλεγεί θα προκαλέσει έκρηξη με θερμική ακτινοβολία και εκτόξευση θραυσμάτων. Τα προϊόντα της καύσης είναι τοξικά και εύφλεκτα.

Εφόσον προκληθεί πυρκαγιά υπάρχει κίνδυνος περαιτέρω συνεπειών (π.χ. εγκαύματα από θερμική ακτινοβολία. Τραυματισμός από εκτόξευση θραυσμάτων, αλλίωση του άμεσου περιβάλλοντος λόγω πυρκαγιάς κλπ). Σε μια πυρκαγιά είναι δυνατόν να προκληθεί έκλυση και διασπορά τυπικών προϊόντων καύσης υδρογονανθράκων, όπως μονοξείδιο του άνθρακα (CO), διοξείδιο του άνθρακα (CO2), διοξείδιο του Αζώτου (NO2) Μονοξείδιο του Αζώτου (ΝΟ). Υποξείδιο του Αζώτου, Διοξείδιο του Θείου (SO2) και άκαυστοι υδρογονάνθρακες (καπνός).

Σε περίπτωση ατυχήματος στην υπόψη εγκατάσταση, ενεργοποιείται η ομάδα πυρασφάλειας και εφαρμόζεται το Εσωτερικό Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης. Κατά τα πρώτα στάδια αντιμετώπισης ο υπεύθυνος της εγκατάστασης αναλαμβάνει να ενημερώσει τον επικεφαλής αξιωματικό της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, για τα αποθηκευμένα προϊόντα, το σημείο που έχει προκληθεί το συμβάν, την έκταση αυτού καθώς και άλλα χρήσιμα στοιχεία για την κατάστρωση σχεδίου καταστολής του συμβάντος, λαμβανομένου υπόψη πάντα των καιρικών συνθηκών. Με την άφιξη της Πυροσβεστικής υπηρεσίας ο επικεφαλής αξιωματικός της συντονίζει τις δράσεις καταστολής του συμβάντος.

Για την αναφερόμενη εγκατάσταση έχει θεωρηθεί ο φάκελος κοινοποίησης και έχει καταχωρηθεί η μελέτη ασφαλείας από την αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή. Επιπρόσθετα για την εγκατάσταση αυτή έχει καταρτισθεί Ειδικό ΣΑΤΑΜΕ σε εφαρμογή του άρθρου 11 της ΚΥΑ 172058 από την αρμόδια Αυτοτελή Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Αττικής το οποίο είναι υπό αναθεώρηση σύμφωνα με τη 2η  Έκδοση Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Τεχνολογικών Ατυχημάτων Μεγάλης Έκτασης της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας το οποίο εκδόθηκε στις 6-7-2018, καθώς και την Δ/172509/11-4-2018 απόφαση καταχώρησης Μελέτης Ασφαλείας και θεώρηση Φακέλου Κοινοποίησης της εγκατάστασης.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής διαθέτει τις πληροφορίες της παρ. 1 του άρθρου 13 της ανωτέρω ΚΥΑ  και η πρόσβαση σε αυτές είναι δυνατή μετά από σχετικό αίτημα στη Γραμματεία του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής (Λ. Συγγρού 15-17, 11743 Αθήνα, τηλ: 2132063736-534, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.).

Αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή της υπόψη εγκατάστασης είναι η Δ/νση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής. που βρίσκεται επί της Ηρώων πολυτεχνείου 78 στο Δήμο Ελευσίνας (τηλ. επικοιν. 213-2047108), προς την οποία ο καθένας μπορεί να λάβει γνώση σχετικά με τον θεωρημένο φάκελο Κοινοποίησης του αρθ. 6 και της καταχωρημένης Μελέτης Ασφαλείας του άρθρου 9, καθώς και τυχόν άλλες διαθέσιμες σχετικές πληροφορίες πάντα με τις επιφυλάξεις του άρθρου 7 & 7.1 της ανωτέρω ΚΥΑ.

Επιπλέον, ενημερωτικό υλικό με γενικές οδηγίες αυτοπροστασίας σε περίπτωση ΤΑΜΕ/ΒΑΜΕ, τις οποίες οφείλουν να γνωρίζουν οι πολίτες που κατοικούν πλησίον βιομηχανικής εγκατάστασης η οποία διαχειρίζεται επικίνδυνες ουσίες, ώστε να λαμβάνουν τα απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και να γνωρίζουν την ενδεδειγμένη συμπεριφορά σε περίπτωση εκδήλωσης ενός βιομηχανικού ατυχήματος μεγάλης έκτασης (ΒΑΜΕ) είναι ήδη καταχωρημένο στις ιστοσελίδες της Περιφέρειας Αττικής (www.patt.gov.gr, και ειδικότερα στο σύνδεσμο https://bit.ly/2Y8Mjlb και https://bit.ly/2kQtu80*, https://bit.ly/32eRbqj**) καθώς και της Γ.Γ.Π.Π. (http://civilprotection.gr στο θέμα Οδηγίες προστασίας/Βιομηχανικά Ατυχήματα)

Το παρόν υπόκειται σε μελλοντικές τροποποιήσεις.

Εφημερίδα δημοσίευσης «Θριάσιο» και link δημοσίευσης το www.patt.gov.gr.

Η ανωτέρω ανακοίνωση θα δημοσιευτεί στις 10/09/19

* Επικαιροποίηση 30-9-2019

* Επικαιροποίηση 4-11-2019

A- A A+
Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στο patt.gov.gr. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.