wrapper

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΤΗΣ Προέδρου της Επιτροπής Διαγωνισμού

Για το έργο: «Κατασκευή νέου κλειστού γυμναστηρίου 3.500 θέσεων βιοκλιματικό – πολυδύναμο αθλητικό κέντρο δήμου Νέας Σμύρνης», εκτιμώμενης αξίας 20.850.000,00 € με το Φ.Π.Α.

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού ανακοινώνει ότι -μετά τη διαβίβαση στην Επιτροπή Διαγωνισμού της απάντησης της ΕΑΑΔΗΣΥ στο από 4/10/2017 έγγραφο ερώτημα περί εφαρμογής διατάξεων του ν.4412/2016 στο διαγωνισμό του έργου -, η επιτροπή διαγωνισμού θα συνεδριάσει εκ νέου σε δημόσια συνεδρίαση την Τετάρτη 15/11/2017 και ώρα 09.30π.μ. στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Αττικής προκειμένου να συντάξει το πρακτικό της.

Η παρούσα αποστέλλεται με φαξ στους προσφέροντες, ανακοινώνεται με τοιχοκόλληση στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας (Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Αττικής) και αναρτάται στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής.

A- A A+
Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στο patt.gov.gr. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.