wrapper

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
της Προέδρου της Επιτροπής Διαγωνισμού

Για το έργο: «Kατασκευή Νέου Κλειστού Γυμναστηρίου 3500 θέσεων Βιοκλιματικό-Πολυδύναμο Αθλητικό Κέντρο Δήμου Νέας Σμύρνης» εκτιμώμενης αξίας 20.850.000,00 € (με το ΦΠΑ)

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού ανακοινώνει ότι -εφόσον διαβιβάστηκαν στην Επιτροπή διαγωνισμού οι έγγραφες απαντήσεις των αρμόδιων πιστωτικών ιδρυμάτων περί εγκυρότητας των υποβληθεισών στο διαγωνισμό εγγυητικών επιστολών συμμετοχής (παρ. στ) του άρθρου 4.1 της διακήρυξης)-, η επιτροπή διαγωνισμού θα συνεδριάσει εκ νέου σε δημόσια συνεδρίαση την Τετάρτη 04/10/2017 και ώρα 09.30π.μ. στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Αττικής προκειμένου να συντάξει το πρακτικό της.

Η παρούσα αποστέλλεται με φαξ στους προσφέροντες, ανακοινώνεται με τοιχοκόλληση στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας (Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Αττικής) και αναρτάται στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής.

A- A A+
Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στο patt.gov.gr. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.