wrapper

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
της Προέδρου της Επιτροπής Διαγωνισμού

Για το έργο: «Kατασκευή Νέου Κλειστού Γυμναστηρίου 3500 θέσεων Βιοκλιματικό-Πολυδύναμο Αθλητικό Κέντρο Δήμου Νέας Σμύρνης» εκτιμώμενης αξίας 20.850.000,00 € (με το ΦΠΑ)

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού ανακοινώνει ότι μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας κατά την παράγραφο ε) του άρθρου 4.1. της διακήρυξης, η επιτροπή διαγωνισμού θα συνεδριάσει εκ νέου σε ημερομηνία και ώρα που θα σας κοινοποιηθεί εγγράφως μόλις διαβιβαστούν στην Επιτροπή διαγωνισμού οι έγγραφες απαντήσεις των αρμόδιων πιστωτικών ιδρυμάτων περί εγκυρότητας των υποβληθεισών στο διαγωνισμό εγγυητικών επιστολών συμμετοχής.

Η παρούσα αποστέλλεται με φαξ στους προσφέροντες, ανακοινώνεται με τοιχοκόλληση στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας (Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Αττικής) και αναρτάται στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής.

A- A A+
Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στο patt.gov.gr. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.