wrapper

Δημόσιος Συνοπτικός διαγωνισμός, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στο κτίριο που στεγάζονται οι υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής (κτίριο Λίρα), της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε.Α.Α., στα κτίρια των Αγροτικών Κτηνιατρείων της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε.Α.Α., καθώς και στα κτίρια που στεγάζονται οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής, Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής και το 1o Κέντρο Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) Ανατολικής Αττικής για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης – και όχι νωρίτερα από την 31η/12/2020 – έως 31/12/2021, συνολικού προϋπολογισμού 63.000,00€ (εξήντα τριών χιλιάδων ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται, να υποβάλουν ή να αποστείλουν τις έγγραφες προσφορές τους, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (Διεύθυνση  Οικονομικών, Τμήμα Προμηθειών, 17ο χλμ Λ. Μαραθώνος, Παλλήνη), όπου θα παραλαμβάνονται με απόδειξη (από το Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης), το αργότερο μέχρι και την προηγούμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού, δηλαδή την Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 14:00 μ.μ.

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες, κρίνονται απαράδεκτες και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν.

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Γραμματεία Δ/νσης Οικονομικών, 17ο χλμ. Λ. Μαραθώνος (1ος όροφος, Τ.Κ. 15351, Παλλήνη).

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 14/10/2020

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 26/10/2020, ώρα 14:00 μ.μ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (ΗΜ/ΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ): 30/10/2020, ώρα 11:30 π.μ. με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 121 και του άρθρου 106 του Ν. 4412/16

Η παρούσα Διακήρυξη θα αναρτηθεί και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.): http://www.eprocurement.gov.gr.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΖΟΥΜΕ

Στο 9ο άρθρο «ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» - ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ & ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ», παράγραφος  6 της υπ΄αριθμ. 5/2020 Διακήρυξης, εκ παραδρομής αναγράφεται ότι στην τιμή περιλαμβάνεται και  η παρακράτηση φόρου εισοδήματος.

Ως εκ τούτου, ρητώς αναφέρεται ότι στην υποβαλλόμενη οικονομική προσφορά δεν θα υπολογίζεται η παρακράτηση φόρου εισοδήματος.

Στο 10ο άρθρο «ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΙΜΩΝ», παράγραφος 10.1 της υπ΄αριθμ. 5/2020 Διακήρυξης, αναφέρεται ότι «Η Αρμόδια Τριμελής Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών στις 27-10-2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.,παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμων εκπροσώπων τους.»

Κατόπιν του από 21-10-2020 Ενημερωτικού υπομνήματος της ανωτέρω Επιτροπής, ακυρώνεται η προγραμματισμένη για τις 27-10-2020 αποσφράγιση, λόγω αδυναμίας ύπαρξης απαρτίας των μελών της και θα πραγματοποιηθεί στις  30-10-2020 , ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:30 π.μ.

Attachments:
ΑρχείοΜέγεθος αρχείουΤελευταία Επεξεργασία
Download this file (201014_kathariotita_AA_diakirixi.pdf)ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ839 kB2020-10-14 17:03
Download this file (201014_kathariotita_AA_oikon.docx)ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ61 kB2020-10-14 17:04
Download this file (201014_kathariotita_AA_teyd.doc)ΤΕΥΔ132 kB2020-10-14 17:04
Download this file (201022_dieukriniseis_ipiresies_kathariotitas_AA.pdf)ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ (22/09/2020)170 kB2020-10-22 16:45
A- A A+
Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στο patt.gov.gr. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.