wrapper

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ευρώ με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια και τοποθέτηση συστημάτων αρχειοθέτησης τύπου DEXION στο κτίριο επί των οδών Αιγάλεω 5 & Κάστορος στον Πειραιά, όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες της Π.Ε. Πειραιώς, της Π.Ε. Νήσων καθώς και οι κοινές υπηρεσίες των Π.Ε. Πειραιώς & Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, όπως αναλυτικά περιγράφονται οι Τεχνικές Προδιαγραφές στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ της συνημμένης διακήρυξης.

Τα συστήματα αρχειοθέτησης τύπου DEXION έχουν συνολικό μήκος ραφιών 3.376,40 μ. περίπου, τα οποία θα τοποθετηθούν σε χώρους των υπέργειων και υπόγειων ορόφων του κτιρίου της Περιφέρειας Αττικής σύμφωνα με τα συνημμένα σχέδια και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας (Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πειραιώς και Νήσων της Περιφέρειας Αττικής).

Ο συνολικός αριθμός στηλών ανέρχεται στα 734 τεμάχια και το συνολικό μήκος αυτών στα 675,28 μέτρα.

Προσφορά που δεν αφορά στην προμήθεια και τοποθέτηση συστημάτων αρχειοθέτησης τύπου DEXION στο κτίριο επί των οδών Αιγάλεω 5 & Κάστορος στον Πειραιά, όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες της Π.Ε. Πειραιώς, της Π.Ε. Νήσων καθώς και οι κοινές υπηρεσίες των Π.Ε. Πειραιώς & Νήσων της Περιφέρειας Αττικής σύμφωνα με τις προσδιοριζόμενες τεχνικές προδιαγραφές, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Ο συνολικός προϋπολογισμός είναι 42.160,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (24%), ήτοι 34.000,00€ χωρίς ΦΠΑ, ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των 8.160,00€.

Κριτήριο ανάθεσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της τιμής σε ευρώ χωρίς ΦΠΑ για την προμήθεια και τοποθέτηση συστημάτων αρχειοθέτησης τύπου DEXION στο κτίριο επί των οδών Αιγάλεω 5 & Κάστορος στον Πειραιά, όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες της Π.Ε. Πειραιώς, της Π.Ε. Νήσων καθώς και οι κοινές υπηρεσίες των Π.Ε. Πειραιώς & Νήσων της Περιφέρειας Αττικής υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπερβαίνει την ανώτατη εκτιμώμενη αξία και καλύπτονται οι όροι και οι τεχνικές προδιαγραφές της Διακήρυξης.

Ο χρόνος παράδοσης για την προμήθεια και τοποθέτηση συστημάτων αρχειοθέτησης τύπου DEXION στο κτίριο επί των οδών Αιγάλεω 5 & Κάστορος στον Πειραιά, δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Η διάρκεια της σύμβασηςορίζεται από την ημερομηνία της υπογραφής της με διάρκεια έξι (6) μηνών.

Οι προσφορές υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή αποστέλλονται με οποιονδήποτε τρόπο (ταχυδρομικώς, υπηρεσία ταχυμεταφοράς κ.λπ.) στην υπηρεσία μας(Διεύθυνση Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, Τμήμα Προμηθειών, Αιγάλεω 5 & Κάστορος, Τ.Κ.185 45, Πειραιάς, 5ος όροφος), όπου θα παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην παραπάνω Διεύθυνση μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του Διαγωνισμού, δηλαδή μέχρι την 20-1-2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μμ.

Κατά την ημέρα διενέργειας του Διαγωνισμού, ήτοι Τρίτη 21-1-2020, οι προσφορές κατατίθενται από την 10.30 π.μ. μέχρι την 11.00 π.μ. ενώπιον της Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης Συνοπτικών Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων που διενεργεί η Διεύθυνση Οικονομικών Π. Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής (Γραφεία Διεύθυνσης Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Νήσων - Τμήμα Προμηθειών – Αιγάλεω 5 και Κάστορος, ΤΚ 185 45, Πειραιάς, 5ος όροφος).

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα έξι (6) μηνών από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Ακολουθούν τα αρχεία της Διακήρυξης, των Παραρτημάτων ΙΙΙ, ΙV και V καθώς και των σχεδίων με τις κατόψεις των χώρων.

Attachments:
ΑρχείοΜέγεθος αρχείουΤελευταία Επεξεργασία
Download this file (191223_DEXION_diakirixi.pdf)ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ752 kB2019-12-23 14:16
Download this file (191223_DEXION_PARARTΗMAIII_TEYD.docx)ΤΕΥΔ (Παράρτημα ΙΙΙ)54 kB2019-12-23 14:17
Download this file (191223_DEXION_PARARTΗMAIV_YD.docx)ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (Παράρτημα IV)45 kB2019-12-23 14:17
Download this file (191223_DEXION_PARARTΗMA_V_OIKON.docx)ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (Παράρτημα V)37 kB2019-12-23 14:18
Download this file (191223_DEXION_KATOPSEIS.rar)ΚΑΤΟΨΕΙΣ5710 kB2019-12-23 14:20
A- A A+
Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στο patt.gov.gr. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.