Περιφέρεια Αττικής - Διαγωνισμός για ανάθεση του έργου: «Καθαρισμός - Συντήρηση - Κατασκευή φρεατίων υδροσυλλογής και συνδετηρίων αγωγών δικτύου πρώην ΔΕΣΕ»

wrapper

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Δημόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό, “με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης” (άρθρο 95 παρ. α του Ν.4412/2016), για την ανάθεση του έργου: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ  –  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΡΩΗΝ ΔΕΣΕ» (κωδικός έργου: 2018ΕΠ58500001), προϋπολογισμού 1.500.000,00€.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος (Α/Α  Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 80029).

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην 83010/4098/26-07-2017 (ΦΕΚ Β' 2710/2-8-2017) Κοινή Υπουργική Απόφαση.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των προσφορών είναι η 08/03/2019, 10:00 π.μ.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης είναι η 15/03/2019, 10:00π.μ.

Aκολουθεί η Περίληψη Διακήρυξης με ΑΔΑ (6ΝΛ97Λ7-ΜΨΗ).

Attachments:
ΑρχείοΜέγεθος αρχείουΤελευταία Επεξεργασία
Download this file (190214_DESE.pdf)ΠΕΡΙΛΗΨΗ412 kB2019-02-14 13:40
A- A A+
Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στο patt.gov.gr. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.