wrapper

Η Περιφέρεια Αττικής καλεί τους οικονομικούς φορείς, που επιθυμούν και δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της σχετικής Πρόσκλησης, να υποβάλλουν έγγραφη σφραγισμένη οικονομική προσφορά για την προμήθεια ενός (1) συστήματος αδιάλειπτης παροχής ισχύος (U.P.S.) για το χώρο της αίθουσας θεωρητικής εξέτασης υποψηφίων οδηγών της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφερειακών Ενοτήτων Πειραιώς και Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, η οποία πρόκειται να μεταστεγαστεί στο νέο κτίριο επί των οδών Αιγάλεω 5 και Κάστορος στον Πειραιά, συνολικού προϋπολογισμού 7.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης κατά το άρθρο 118 του ν. 4412/2016,όπως αναλυτικά περιγράφονται οι τεχνικές προδιαγραφές στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α της σχετικής Πρόσκλησης.

Ο συνολικός προϋπολογισμός είναι 7.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ήτοι 5.645,16€ χωρίς ΦΠΑ ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των 1.354,84€.

Κριτήριο ανάθεσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά, βάσει της τιμής σε ευρώ χωρίς ΦΠΑ για την προμήθεια ενός (1) συστήματος αδιάλειπτης παροχής ισχύος (U.P.S.) για το χώρο της αίθουσας θεωρητικής εξέτασης υποψηφίων οδηγών της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφερειακών Ενοτήτων Πειραιώς και Νήσων, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπερβαίνει την ανώτατη εκτιμώμενη αξία και καλύπτονται οι όροι και οι τεχνικές προδιαγραφές, όπως αυτές περιγράφονται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α της σχετικής Πρόσκλησης.

Προσφορά που υπερβαίνει την προϋπολογιζόμενη δαπάνη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Προσφορά που δεν καλύπτει το σύνολο των τεχνικών προδιαγραφών, όπως αυτές περιγράφονται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α της σχετικής πρόσκλησης, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται ή να αποστέλλονται με οποιονδήποτε τρόπο στην Υπηρεσία μας (Διεύθυνση Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, Τμήμα Προμηθειών, Εθνικής Αντιστάσεως 2 & Τσαμαδού, Τ.Κ. 18531, Πειραιάς 2ος όροφος) και θα παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέλθουν στην παραπάνω Δ/νση μέχρι την 15-1-2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00.

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους επί εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.

Ακολουθούν τα σχετικά αρχεία.

Attachments:
ΑρχείοΜέγεθος αρχείουΤελευταία Επεξεργασία
Download this file (181221_ups_prosklisi.pdf)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ286 kB2018-12-21 15:47
Download this file (181221_ups_parA.doc)ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ81 kB2018-12-21 15:48
Download this file (181221_ups_parB.doc)ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β - ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ150 kB2018-12-21 15:48
A- A A+
Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στο patt.gov.gr. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.