wrapper

Η Περιφέρεια Αττικής – ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της τιμής σε ευρώ, για την προμήθεια ειδών πρώτης ανάγκης (συσκευασμένα αρτοσκευάσματα), του Κέντρου Διαχείρισης, Αποθήκευσης και Εφοδιασμού ειδών Πρώτης Ανάγκης των σημείων διαμονής Προσφύγων, εφεξής καλούμενο «Κέντρο Εφοδιασμού» στο κτίριο «Εσπλανάδα», στη Θέση Φαληρικός Όρμος, Τ.Κ. 176 02 Καλλιθέα.

Συνολικός Προϋπολογισμός: 4.500,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

OMAΔΑ Δ΄: ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ

Οι προσφορές μπορούν να αποστέλλονται με οποιονδήποτε τρόπο στο Πρωτόκολλο της  Δ/νσης Οικονομικών της Π.Ε. Ν.Τ. Αθηνών της Περιφέρειας  Αττικής (Λεωφ. Καλαμακίου 46 & Ταξιαρχών Τκ 17455 ,΄Αλιμος,  4ος  όροφος) όπου θα παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα προσκομίζονται στη Δ/νση Οικονομικών Π.Ε.Ν.Τ. Αθηνών μέχρι τις 13-03-2018 και ώρα 10:30 πμ.

Ακολουθούν τα σχετικά αρχεία.

A- A A+