Περιφέρεια Αττικής - Απόσπαση Υπαλλήλων στη Γεν.Γραμματεία Βιομηχανίας

wrapper

Ο Υ̟πουργός Οικονοµίας, Ανά̟πτυξης και Τουρισµού, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 68 του Ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α) και ̟προκειµένου να καλύψει υ̟πηρεσιακές ανάγκες της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας,
ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ
Τους τακτικούς υ̟παλλήλους, µονίµους και µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ̟που υ̟πηρετούν σε φορείς του ∆ηµοσίου ή του ευρύτερου ∆ηµόσιου τοµέα του άρθρου 1 ̟αρ. 6 του Ν. 1256/1982, ό̟πως ισχύει, οι ο̟ποίοι ενδιαφέρονται να
α̟ποσ̟παστούν στη Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας και έχουν τα α̟παιτούµενα τυ̟πικά και ουσιαστικά ̟προσόντα, να υ̟ποβάλουν σχετική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος π̟ρος ̟πλήρωση των εξής θέσεων:

1. 2 Θέσεις ΠΕ ∆ιοικητικού-Οικονοµικού µε ειδίκευση την Οικονοµική
2. 3 Θέσεις ΠΕ ∆ιοικητικού-Οικονοµικού µε ειδίκευση στη Νοµική
3. 5 Θέσεις ΠΕ Μηχανικών όλων των ειδικοτήτων
4. 1 Θέση ΠΕ Πληροφορικής
5. 2 Θέσεις ΠΕ Περιβάλλοντος µε ειδίκευση στη Φυσική ή Χηµεία

 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 08/01/2016 έως και 05/02/2016.

Attachments:
ΑρχείοΜέγεθος αρχείουΤελευταία Επεξεργασία
Download this file (ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜ.ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ_15.01.16.pdf)Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από Γεν. Γραμμ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ202 kB2016-01-15 12:22
A- A A+
Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στο patt.gov.gr. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.