wrapper

Πέμπτη, 24/09/2020

Παράδοση απορριμματοφόρου σύγχρονης τεχνολογίας και κάδων συλλογής βιοαποβλήτων από τον Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη στον Δήμο Παπάγου-Χολαργού

  Γ. Πατούλης: «Διαθέτουμε στους Δήμους τα κατάλληλα εργαλεία προκειμένου όλοι μαζί να γυρίσουμε μία νέα σελίδα στην Αττική και να την μετατρέψουμε σε μία πρότυπη, «πράσινη» Περιφέρεια»   Στο πλαίσιο του προ...

ΔΤ Περιφέρειας Αττικής

Πέμπτη, 24/09/2020

Εκφράζω τη βαθύτατη θλίψη μου και τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στους οικείους του υπαλλήλου της Περιφέρειας Αττικής Κωνσταντίνου Σανξαρίδη. Ο Κωνσταντίνος Σανξαρίδης, ήταν στέλεχος της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινω...

ΔΤ Περιφέρειας Αττικής

Πέμπτη, 24/09/2020

Ψήφισμα του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής υπέρ των απασχολούμενων στα Προγράμματα Κοινωφελούς Εργασίας

Γ. Πατούλης: «Στηρίζουμε τους απασχολούμενους που διαθέτουν εμπειρία και καλύπτουν πάγιες ανάγκες στη λειτουργία των υποστελεχωμένων υπηρεσιών της Περιφέρειας»   Στο πλευρό των εργαζομένων που απασχολήθηκαν στην Π...

ΔΤ Περιφέρειας Αττικής

Πέμπτη, 24/09/2020

Σε εφαρμογή των έκτακτων μέτρων για τον περιορισμό της πανδημίας κορωνοϊού COVID - 19 όλοι οι πωλητές των λαϊκών αγορών της Περιφέρειας Αττικής θα εργάζονται στις λαϊκές αγορές, σύμφωνα με τις λίστες που θα αναρτώνται απ...

Νέα / Ανακοινώσεις για τις Λαϊκές Αγορές

Δευτέρα, 21/09/2020

Η Περιφέρεια Αττικής λαμβάνοντας υπόψη τα μέτρα προστασίας της Δημόσιας Υγείας μέσω πρόληψης κατά της διασποράς του κορωνοϊού COVID -19 σε χώρους εργασίας, Αναστέλλει την εξυπηρέτηση του κοινού με αυτοπρόσωπη παρουσία τω...

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Δευτέρα, 21/09/2020

Σε εφαρμογή της με αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/129/16316/20-9-2020 εγκυκλίου του ΥΠΕΣ περί μέτρων και ρυθμίσεων στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του ιού Covid-19, σας γνωρίζουμε ότι η εξυπηρέτηση του κοινού από την Δ...

Γενικές Ανακοινώσεις

Δευτέρα, 21/09/2020

Σε εφαρμογή της υπ’αρ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/126/16316/20-09-2020 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών αναφορικά με τον τρόπο λειτουργίας των υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής, στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς...

Νέα / Ανακοινώσεις για τις Λαϊκές Αγορές

Πέμπτη, 24/09/2020

Σας ενημερώνουμε ότι, στα πλαίσια του προγράμματος «Καταπολέμηση κουνουπιών σε περιοχές εντός της χωρικής αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας του Δυτικού Τομέα Αθηνών για τα έτη 2018-2020» και αξιολογώντας τα ευρήματ...

Ανακοινώσεις Ψεκασμών Κουνουπιών

Πέμπτη, 24/09/2020

Η Διεύθυνση Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής της Π. Ε. Ανατολικής Αττικής, ως υπεύθυνη εφαρμογής του προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών για το έτος 2020, αξιολογώντας τα ευρήματα των δειγματοληψιών πρ...

Ανακοινώσεις Ψεκασμών Κουνουπιών

Πέμπτη, 17/09/2020

Ανακοινώνεται ότι οι Πίνακες Κατάταξης Υποψηφίων ΠΕ ή εν ελλείψει ΤΕ Κατηγορίας με  Ειδικότητα Τομεάρχες Δακοκτονίας της Ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2020 (ΑΔΑ: 6ΑΠ97Λ7-ΓΤΕ)  καθώς και ο Πίνακας Απορριπτέων αναρτήθηκε στο...

Θέσεις Εργασίας Περιφέρειας

Δευτέρα, 21/09/2020

Σας ενημερώνουμε ότι, στα πλαίσια του προγράμματος «Καταπολέμηση κουνουπιών σεπ εριοχές εντός της χωρικής αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας του Δυτικού ΤομέαΑ θηνών για τα έτη 2018-2020» και αξιολογώντας τα ευρήματ...

Ανακοινώσεις Ψεκασμών Κουνουπιών

Τρίτη, 15/09/2020

Ενημερώνουμε το ενδιαφερόμενο κοινό για την έκδοση της αριθμ. 120/245073/07.09.2020 (Β΄3837) Απόφασης Τροποποίησης κοινής υπουργικής απόφασης περί «Χορήγησης ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (deminimis) στον τομέα της Αλιείας...

Διάφορες Ανακοινώσεις Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής

Πέμπτη, 17/09/2020

Εντατικοποιούνται οι αυτοψίες από τα τεχνικά συνεργεία της Περιφέρειας στα ρέματα της Περιφερειακής Ενότητας της Δυτικής Αθήνας λόγω της επικείμενης κακοκαιρίας

Στο πλαίσιο συνεχούς επίβλεψης των ρεμάτων του Δυτικού Τομέα Αθηνών, με εντολή του Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη διενεργούνται σήμερα εντατικοί έλεγχοι και αυτοψίες από τα τεχνικά κλιμάκια της Περιφέρειας, με αφορμή τ...

Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη ΔΤ Αθηνών

Πέμπτη, 17/09/2020

Έκτακτη σύσκεψη του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας Δυτικής Αθήνας

Με εντολή του Περιφερειάρχη κ. Πατούλη, συνεδρίασε σήμερα 17 Σεπτεμβρίου 2020, εκτάκτως το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας Δυτικού Τομέα Αθηνώνμε στόχο τον καλύτερο συντονισμό για την αντιμετώπιση της επικείμενη...

Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη ΔΤ Αθηνών

Παρασκευή, 18/09/2020

Στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «Καταπολέμηση κουνουπιών στην Περιφέρεια Αττικής για τα έτη 2018-2020», κατόπιν του (ε) σχετικού, σε περιοχές των Δήμων: Αγκιστρίου, Αίγινας Κυθήρων, Σαλαμίνας και του Δήμου Τροιζη...

Ανακοινώσεις Ψεκασμών Κουνουπιών

Βασικές Πληροφορίες

Με το Πρόγραμμα Καλλικράτης, καθιερώνονται οι Περιφέρειες, ως αυτοδιοικούμενα κατά τόπο νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, Β' βαθμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Οι Περιφέρειες σχεδιάζουν, προγραμματίζουν και υλοποιούν πολιτικές σε περιφερειακό επίπεδο στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, σύμφωνα με τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής της χώρας, λαμβάνοντας υπόψη και τις εθνικές και ευρωπαϊκές πολιτικές.

Η Περιφέρεια Αττικής περιλαμβάνει το Νομό Αττικής, έχει έδρα την Αθήνα και συνιστάται από τις παρακάτω Περιφερειακές Ενότητες:

  • Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικού Τομέα Αθηνών
  • Περιφερειακή Ενότητα Νότιου Τομέα Αθηνών
  • Περιφερειακή Ενότητα Βόρειου Τομέα Αθηνών
  • Περιφερειακή Ενότητα Δυτικού Τομέα Αθηνών
  • Περιφερειακή Ενότητα Πειραιώς
  • Περιφερειακή Ενότητα Νήσων
  • Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής
  • Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής

Η είσοδος του κοινού στις Υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής γίνεται κάθε εργάσιμη ημέρα από 9:00 έως 15:00 με εξαίρεση τα γραφεία πρωτοκόλλου στα οποία επιτρέπεται η είσοδος του κοινού από 7:30 έως 15:30.

Hide Main content block
A- A A+
Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στο patt.gov.gr. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.